Бизнес форум MySuccess.bg in CRM представя добрите практики за управление на връзките с клиентите на 20 октомври

По време на конференцията ще се проведе CRM&BI Expo 2011 – изложение на компании, внедряващи системи за управление на взаимоотношенията с клиентите и бизнес анализи. Microsoft Bulgaria е генерален партньор на събитието

Leave a Reply