Бизнес закуска, организирана от AIESEC София УНСС, на тема: "Инвестиция в бъдещето!"

На събитието ще имате възможност да се запознаете с топ-таланти и бъдещи лидери, както и да научите за инициативите, които AIESEC София УНСС планира да осъществи през следващата година.

Leave a Reply