Бизнесът поиска на Кръгла маса днес Обществен съвет, който да поеме координацията на изграждането на Интегрирана национална телекомуникационна инфраструктура

Изграждането на Интегрирана национална телекомуникационна инфраструктура изисква Публично-частно партньорство.

Leave a Reply