Благотворителността е натоварена с все по-големи очаквания

Това е един от изводите на Шеста годишна дарителска конференция на Български дарителски форум, която се състоя в София днес.

Leave a Reply