БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В АВТОСЕРВИЗНИЯ СЕКТОР СЕ ОБЕДИНЯВАТ И НАСТОЯВАТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ В ДЕЙНОСТТА ИМ

На 15 септември (събота) в конферентната зала на хотел „Албена“, гр. Хисаря, от 10:00 ч. по инициатива на САС (Съюз на автосервизите – София), ще се проведе първа Национална среща на браншовите организации в областта на автосервизната дейност. Поводът за организирането на срещата е съществуващата към момента фрапираща липса на регламентация и регулации в автосервизния сектор в България, които пряко застрашават както безопасността на движението по пътищата, така и правата на потребителите, спазването на екологичните норми, събираемостта на такси, данъци и осигуровки, безопасността на труда, противопожарната сигурност и пр.

Leave a Reply