Браншовите организации във ВЕИ сектора ще потърсят решение на проблемите пред бизнеса с инвестиции във възобновяема енергия на конференция в София на 18 ноември

Конференцията ще засегне и важни теми, свързани с актуалните промени в законовата рамка за ВЕИ, анализ на правната и регулаторна рамка, управлението на проекти и предизвикателствата пред бизнеса.

Leave a Reply