Бъбречно-каменната болест е лечима

Лечението на бъбречно-каменната болест е възможно! То зависи и от Вас! Практиката показва, че повторната поява на БКБ може да бъде предотвратена в над 90% от случаите при правилно проведено лечение и стриктно спазване на назначената от специалистите профилактика

Leave a Reply