Бъдещето на електронното здравеопазване, дигиталното съдържание и електронното правителство бяха обсъдени на Открита национална консултация по проекта FORSEE в София

Участниците представиха своята визия за бъдещето на технологиите през следващите десет години

Leave a Reply