България е домакин на среща на европейските ИКТ клъстери

Развитието на клъстерите и високотехнологичните инкубатори като инструмент на националната конкурентоспособност е особено актуална тема в Европа през последните години.

Leave a Reply