България става част от европейската информационна система в областта на корабоплаването

Проектът SafeSeaNet има за цел да повиши нивото на координация на обмена на информацията за кораби с опасни товари между страните-членки на ЕС.

Leave a Reply