Българска Фондова Борса синхронизира търговията си с международните пазари

БФБ-София обяви промяна в часовете за търговия на борсата. Условията за провеждане на търговските сесии се синхронизират с европейските пазари, като времевият интервал за сключване на сделки на Борсата бе удължен.

Leave a Reply