Българска Фондова Борса внедри модерна система за електронна кореспонденция

Българска фондова борса внедри модерна система за електронна кореспонденция E-Corr. В началото на седмицата тя беше въведена в експлоатация и премина успешно технологичните тестове.

Leave a Reply