Български и словенски предприемачи осъществиха проект за развитие на успешни бизнес модели и пазарно разрастване

В рамките на шест семинара по проект „Иновативни знания без граници“ представители на малкия бизнес в България и Словения обменяха опит и идеи за успешен бизнес

Leave a Reply