Български предприемачи се запознаха с успешни практики на словенския бизнес и получиха съвети за пазарно разрастване

Успешните бизнес практики от словенския опит бяха представени по време на първата от поредицата работни срещи по проект „Иновативни знания без граници”

Leave a Reply