Български специалисти в събитийния мениджмънт ще участват в разработването на международен стандарт за устойчиво управление на събития

На 17 февруари се учреди национален работен орган към Българския институт за стандартизация (БИС), който ще участва в работата на проектния комитет на ISO (ISO/PC 250) за разработване на международен стандарт “Устойчивост в управлението на събития” (Sustainability in event management).

Leave a Reply