Българският евродепутат Евгени Кирилов предлага да се увеличи срока за усвояване на еврофондовете, за да се избегне връщането на средства

„Съветът на министрите трябва да побърза с приемането на изменения за използване на структурните фондове, защото всяко забавяне ще намали ефекта на предлаганите мерки”, посочва в доклада си депутата.

Leave a Reply