Центърът за данни Датикум внедри free cooling система за охлаждане

Решението е енергоефективно и е първото по рода си на Балканския полуостров.

Leave a Reply