Четири вида идентификации ще бъдат поддържани за всеки строителен обект в София

Изграждането на електронен регистър на архитектурната информация в НАГ към Столичната община ще позволи всеки обект да се визуализира като местоположение и графика.

Leave a Reply