ЧЕЗ и Мосю Бриколаж започват информационна кампания за поддръжката на вътрешни електрически инсталации*

Правилното изграждане и експлоатация на електрическата инсталация в жилищните сгради осигурява по-голяма безопасност, по-добро качество на захранване, и по-нисък разход на енергия.

Leave a Reply