ЧЕЗ ще плати над 41 млн. лева дивидент на българското правителство

Решението бе одобрено на изънредните общи събрания на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение” и „ЧЕЗ Електро”

Leave a Reply