Делтасток намалява спредове за индекси в платформата си за търговия Delta Trading

Новите целеви спредове на компанията за някои важни индекси се намаляват от 3 на 1 USD за US30, от 2 на 0,5 GBP за UK100 и дори стигат да 0,1 USD за USSPX500.

Leave a Reply