Делтасток пуска Deltastock MetaTrader 4 като самостоятелна платформа за търговия

Клиентите на „Делтасток“ АД вече имат възможност да избират между две платформи за търговия на световните финансовите пазари. Освен предлаганата до момента професионална платформа за търговия Delta Trading™ компанията пуска като самостоятелен продукт и платформата Deltastock MetaTrader 4.

Leave a Reply