Делтасток става маркет мейкър на два допълнителни фючърсни договора на борсата за фючърси и деривати SIBEX в Румъния

Компанията беше първият чуждестранен брокер – маркет мейкър на SIBEX преди два месеца и сега разширява дейността си на борсата.

Leave a Reply