ДЕВЕТ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА НА ДОБРИЯ МЕНИДЖЪР СЪБИТИЯ

РЪНЪТЪ ПРАИ БОРБЪТЪ ...или каквато храната, такова и събитието.

Leave a Reply