ДИДАКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ в София 2011 – място за среща на образователни идеи за Югоизточна Европа

България се намира пред цялостна образователна реформа. През идната година ще се стимулира допълнителната квалификация на учителите и за целта ще бъде отпусната сума от 38, 5 милиона евро. „Две в едно” е новата система за получаване на професия в бившите техникуми.

Leave a Reply