Днес се провежда PR Thursday на тема: "Free Speech"

Официални гости са разследващите журналисти Васил Иванов и Маргарита Михнева.

Leave a Reply