Дни на креативността 2010, 22-24.06.2010 г.

"ДНИ НА КРЕАТИВНОСТТА 2010" включва поредица от събития за периода 22-24 юни 2010 година. В основата на идеята стои желанието креативността да бъде представена не само като личностна характеристика, а като умение, което човек развива и използва в своята дейност. Специалният гост Анди Грийн е вдъхновяващ оратор, водещ на обучения и лекции, бизнес консултант и автор на книги в сферата на креативността и комуникациите. Инициативата е предназначена за различни аудитории, които споделят виждането за мислене без граници и непрекъснато развитие и усъвършенстване на личния потенциал.

Leave a Reply