До 12.01.2012 г. се удължава срока за подаване на формулярите за конкурса "Наградите на БАИТ за 2011 г."

Формулярите за участие ще се приемат до 12 януари 2012 г. включително на адрес: София 1124, ул. Мизия 7 или e-mail: bait@bait.bg

Leave a Reply