Доверието в правителствата отбелязва значителен спад в световен мащаб

София, 26.01.2012 г. – Неодобрението за финансовите и политически трудности през 2011 година пада в голяма степен върху правителствата като институция - доверието в тях е спаднало с рекордните девет пункта, за да достигне 43% в световен мащаб, сочат данните от Edelman Trust Barometer 2012. В 17 от общо 25 изследвани страни по-малко от половината хора вярват, че действията на местното правителство са правилни. Правителствата на 12 държави изостават по отношение на доверието спрямо бизнеса, медиите и неправителствените организации. В Испания, Франция, Бразилия, Китай, Русия и Япония, както и в шест други държави доверието към правителството се е понижило с над 10 пункта.

Leave a Reply