Две нови награди за новаторство в сферата на енергийната ефективност в Shell Eco-marathon 2013

Shell Eco-marathon 2013 поставя нови, по-големи предизвикателства пред студентите и учениците, за ко...

Leave a Reply