Две обучения на IDC ще се проведат до края на февруари

Обучение на тема: "Управление на Финансите в ИТ" се организира на 18 и 19 февруари, а обучение на тема: “Пресмятане на възвръщаемостта на инвестициите в ИТ проекти” - на 23 февруари.

Leave a Reply