Едногодишната менторска програма Top Class търси новите лидери в България

Искате да бъдете лидер на работното място или бързо да развиете своята компания? Включете се в програмата Top Class – международна мрежа за менторство и обмен на опит.

Leave a Reply