ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ увеличава приходите си от аренда с 19% през 2009 г.

Общите приходи на фонда за изминалата година са 4,23 млн. лева.

Leave a Reply