EventBox.bg: Седмичен бюлетин на бизнес събитията в България, 22.10-1.11.2010 г.

Бизнес събитията в България за периода 22 октомври - 1 ноември 2010 година.

Leave a Reply