EventBox.bg: Седмичен бюлетин на бизнес събитията в България, 3.12-12.12.2010 г.

Информация за всички събития може да намерите на: http://www.eventbox.bg/newsletter/03Dec2010.html

Leave a Reply