Европейски Мениджмънт Център организира две обучения през март

Темите на обученията са: "Обучения на обучители" от 11 до 13 март и "Подбор и задържане на персонал. Успешни методи и практики. Годишна атестация и представяне на служителя" на 25 и 26 март.

Leave a Reply