Финансови титани ще дискутират в PR Thursday на M3 College на 19 ноември

Официални гости са Левон Хампарцумян – главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк, и Тони Марков – председател на Клуба на журналистите, пишещи за капиталовия пазар.

Leave a Reply