Форумът BalREc насърчава устойчивото развитие на градовете

Местната власт и бизнесът ще търсят формули за стимулиране на икономическия растеж, подобряване на градската среда и намаляване на социалните различия. Първите две регионални конференции ще се проведат в Бургас и Стара Загора.

Leave a Reply