ФУЛЧАРДЖЪР България получи разрешително за поставяне на първите 7 станции за зареждане на електромобили на територията на София

Компанията ще започне да инсталира съоръженията в централните градски части на столицата до края на месец ноември 2011 г.

Leave a Reply