FullCharger България ще представи възможностите за изграждане на мрежи от зарядни станции за електромобили в Ловеч на 11 май

Презентацията на компанията е част от организираните регионални събития на Индустриален клъстер „Електромобили“

Leave a Reply