Глобално HR проучване на тема "Creating People Advantage"

Докладът, който ще бъде подготвен след проучването ще очертае следващите предизвикателства и приоритети в HR областта и ще покаже последните тенденции в сектора.

Leave a Reply