Годишното общо събрание на Българското дружество за връзки с обществеността ще се проведе на 14 януари

По време на събитието ще бъде избран и председател на БДВО за 2010 г.

Leave a Reply