Гъвкавото работно време е възможно с технологията ePrint

Последните модели принтери на HP, които поддържат технологията ePrint помагат на бизнеса и особено на работещите родители да се възползват от мобилните технологии. Чрез тях те могат успешно да работят с гъвкаво работно време и да подобрят баланса между работата и личния си живот.

Leave a Reply