Химическа лаборатория за олимпийци

На 5 април в сградата на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“ беше тържествено открита олимпийска лаборатория по химия „Америка за България“.

Leave a Reply