HP IPG с нова инфраструктура за печатните услуги

09.12.2009 г. – НР „Решения за печат” (IPG) представи нова инфраструктура за услугите за печат, предназначени за бизнес потребители. Тя ще улесни и подобри достъпа, поръчването, сключването и управлението на договори за печатни услуги както за партньорите, така и за клиентите. Инициативата е ключов елемент в стратегията на компанията по отношение на търговския канал, която има за цел да увеличи ефикасността и да намали разходите.

Leave a Reply