HP подобрява сигурността и практичността на решенията си за виртуализация

София, 24 юни 2010 г. – HP разшири предложенията си за виртуализация, насочени към бизнес потребители. Те ще помогнат на бизнеса да намали разходите и сложността в процеса на виртуализация, като в същото време ще подобрят ефективността на потребителите.

Leave a Reply