HP подпомага развитието и иновациите за малкия и среден бизнес

– Днес HP представи нови решения, напреднали технологии и разширена програма за предприемачи, които да позволят на малкия и на средния бизнес (МСБ) да се развива, да подобри продуктивността на служителите си и да защити активите си. Представлявайки 234 милиарда долара от световния пазар (1), МСБ са изправени пред ежедневни предизвикателства като ценови контрол, управление на продуктивността на служителите и придобиване на достъп до кредитиране. НР се ангажира с предоставянето на решения, финансиране и програми, с което да позволят на клиентите си да пренасочат ресурсите си към иновации и растеж.

Leave a Reply