IDC организира обучение на тема: "Управление на финансите в ИТ" на 19 и 20 януари 2010 година

Лектор e Огнян Дренски, вицепрезидент на Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) и директор в Училище по бизнес компетенции

Leave a Reply