Информационна кампания ще популяризира същността и проблемите на имиграционния феномен в България

Проектът е финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни чрез Министерство на труда и социалната политика на Република България и се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД (списание ENTERPRISE)

Leave a Reply