Институциите подобряват работата си с имигрантите, сочат резултатите от проект

Проект “Успешната координация – основа за правилна интеграционна политика” се осъществи от Фондация “Център за предприемачество и управленско развитие – България“ и е съфинансиран от Европейския съюз.

Leave a Reply